Glasstillverkning

2072-glass
Från glasstillverkning på Molekylverkstan i Stenungsund.

Att visa hur glass kan tillverkas med hjälp av flytande kväve är en experimentshow som särskilt brukar tilltala yngre publik. Samtidigt ges möjlighet att informera och diskutera om kemi och fysik.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Tilltalar de yngre.

Förberedelser: Hitta någon som kan anordna showen, införskaffa material, bestämma plats och tidpunkt, marknadsföra showen.

Utmaningar: Hitta en bra plats och någon som kan utföra experimentet.

Fördelar: Tilltalar den yngre publiken, relativt enkelt.


Minivulkan

1863-toolbox_forskarfredag_28
Vulkan på ForskarFredag Stockholm

Att visa hur en vulkan fungerar och får utbrott är en experimentshow som särskilt brukar locka yngre publik.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Tilltalar de yngre.

Förberedelser: Hitta någon som kan anordna showen, införskaffa vulkan och kemikalier, bestämma plats och tidpunkt, marknadsföra showen. Polis- och brandtillstånd kan behövas.

Utmaningar: Hitta en bra plats utomhus och någon som kan utföra experimentet.

Fördelar: Tilltalar den yngre publiken, relativt enkelt.


Kemishower

Forskarfredag
Experiment med flytande kväve på ForskarFredag Stockholm 2007.

Kemishower kan utföras på många sätt och är ett vanligt inslag på t.ex. ForskarFredag. Ofta går det att göra showerna spektakulära och intressanta samtidigt som de på ett tydligt sätt anknyter till forskning inom kemiområdet. De kan utspelas i större skala på en scen, eller i mindre skala vid ett experimentbord eller liknande.

För att anordna bra kemishower behövs i regel en forskare som kan anordna showen eller ett företag eller förening som arbetar med kemishower. Unga forskare är en ideell förening som är bra på att anordna just kemishower.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Tilltalar de yngre.

Förberedelser: Hitta några som kan anordna kemishowen, bestäm plats och upplägg. Införskaffa experimentmaterial. Marknadsför aktiviteten.

Utmaningar: Hitta några som kan anordna aktiviteten och göra ett bra upplägg.

Fördelar: Passar bra i mindre skala, brukar uppskattas av besökarna.


Elshower

2068-h_rresande_Foto_Karin_Nordin_SSF
Hårresande aktiviteter på ForskarFredag Stockholm 2010. Foto: Karin Nordin SSF

Elshower är en variant av fysikshow som bygger på att använda elektricitet för att visa fysikaliska fenomen och ellära. Ett vanligt inslag är att låta besökarna få känna på hur det känns att få 10 000-tals volt genom kroppen.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Tilltalar de yngre.

Förberedelser: Hitta någon som kan anordna showen, bestämma plats och tidpunkt, marknadsföra showen.

Utmaningar: Att hitta någon som kan anordna showen och marknadsföra den.

Fördelar: Kan enkelt göras både i mindre eller större skala.


Fakir- och circusshower

Forskarfredag
Fysikern Staffan Yngve på ForskarFredag Stockholm.

Fakir- och cirkusshower är varianter av fysikshower som bygger på att använda cirkus- och fakirkonster för att visualisera olika fysiska fenomen. Exempelvis kan spikmattor och akrobatiska övningar visas upp och förklaras utifrån de fysiska lagarna.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Tilltalar de yngre.

Förberedelser: Hitta någon som kan anordna showen, bestämma plats och tidpunkt, marknadsföra showen.

Utmaningar: Att hitta någon som kan anordna showen och marknadsföra den.

Fördelar: Temat är spektakulärt och intressant för en bred målgrupp.


Såpebubbleshower

2010-s_pbubbla_foto_Karin_NordinSSF
Såpbubbleshow under ForskarFredag Stockholm. Foto: Karin Nordin SSF

Såpbubbleshower är en variant av fysikshow där såpbubblor används för att visa olika fysikaliska fenomen, t.ex. ytspänning.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Tilltalar de yngre.

Förberedelser: Hitta någon som kan anordna showen, bestämma plats och tidpunkt, marknadsföra showen.

Utmaningar: Att hitta någon som kan anordna showen och marknadsföra den.

Fördelar: Temat brukar tilltala de yngre.

 


Hollywoodfysik

2070-HFYS
Föreställning som bl.a. visats på ForskarFredag Stockholm, för skolor och allmänheten där korta klipp från kända Hollywoodfilmer visas och sedan diskuteras fysiken bakom filmerna tillsammans med publiken.

Hollywoodfysik är en variant av fysikshow som bygger på att identifiera och förklara felaktigheter i Hollywoodfilmer när det gäller fysik. Klipp från olika spelfilmer visas och publiken får gissa vad som inte stämmer med verkligheten.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Tilltalar de yngre.

Förberedelser: Hitta någon som kan anordna showen, bestämma plats och tidpunkt, marknadsföra showen.

Utmaningar: Att hitta någon som kan anordna showen och marknadsföra den.

Fördelar: Temat är intressant för en bred målgrupp.


Lasershower

1928-toolbox_forskarfredag_5

Lasershower är en variant av fysikshow som bygger på att använda laserstrålar. Det brukar ge en spektakulär show som visar olika optiska egenskaper. Laserstrålar är också en del av vår vardag men har tidigare varit mer av Science fiction, vilket gör att många är intresserade av dem.

Förberedelser: Hitta någon som kan anordna showen, bestämma plats och tidpunkt, marknadsföra showen. Genomförs med fördel efter mörkrets inbrott.

Utmaningar: Att hitta någon som kan anordna showen och marknadsföra den.

Fördelar: Ofta en spektakulär och intressant show som uppskattas av publiken.


Ångshower

2066-_ngshow
ForskarFredag Trollhättan/Innovatum Science Center

Ångshower är en variant av fysikshow som bygger på att använda ånga för att visa olika fysikaliska fenomen. De berör t.ex. temperatur, materiens olika tillstånd och vattens egenskaper. Det går att visa att vatten tar mycket plats när det blir ånga och att ångtryck är kraftfullt och kan sätta saker i rörelse.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar. Tilltalar de yngre.

Förberedelser: Hitta någon som kan anordna showen, bestämma plats och tidpunkt, marknadsföra showen.

Utmaningar: Att hitta någon som kan anordna showen och marknadsföra den.

Fördelar: Ofta en publikdragande show.


Stand-up

1868-toolbox_forskarfredag_25
Stand-Up for Science med Özz Nujen under ForskarFredag Trollhättan.

Stand-up med anknytning till forskning och vetenskap är en okonventionell och attraktiv form av forskningskommunikation. Det krävs dock en hel del tid för att skriva manus och öva på framförandet, alternativt att en forskare som är van vid att framföra stand-up engageras. Även en etablerad stand-up-komiker kan anlitas men behöver i så fall en del instruktioner så att framträdandet verkligen anknyter till forskning. Fundera på vilken plats och scen som är lämplig.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar.

Förberedelser: Skriva och öva in materialet eller engagera en stand-up van forskare eller komiker. Hitta lämplig plats och marknadsför eventet.

Utmaningar: Ta fram ett bra material för stand-up.

Fördelar: Kan bli ett roligt och annorlunda arrangemang.