After work

1961-Afterwork
After Work på ForskarFredag i Trollhättan 2009.

Att anordna ”After work” en sen eftermiddag efter arbetstid gör det möjligt för dem som arbetar att avsluta dagen med att träffa forskare i en informell och trevlig miljö. En ”After work” är oftast ett informellt samtal vid ett bord på t.ex. en pub eller en restaurang.

Målgrupp: Bred, anpassningsbar, passar den som vill göra något trevligt efter jobbet.

Förberedelser: Hitta lämplig lokal och forskare, marknadsför evenemanget.

Utmaningar: Att få besökare att komma. Störande musik eller överförfriskade gäster.

Fördelar: Välkänt begrepp, trevlig och informell samtalsform.


Lägg till en kommentar